Insändare, debattartiklar, yttranden och överklaganden

Här finns länkar till våra insändare, debattartiklar, yttranden och överklaganden.

2023

2023-01-10

Svar på fastighetsägarens kommentarer gällande verksamhet Grindsjö Strand/Christer Otterström Samt tillsyn om olovlig avverkning inom strandskyddat område.

Länk till vårt svar


2022:

2022-12-11

Adven i Nynäshamn AB, (tidigare Värmevärden i Nynäshamn AB) ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

Länk till våra synpunkter

2022-10-31

Våra synpunkter på översiktsplan för Nynäshamn

Länk till våra synpunkter

2022-08-30

Våra synpunkter avseende ändring av verksamhet i Norviks hamn

Länk till våra synpunkter

2022-06-27

Synpunkter på deponering och återvinning av icke farligt avfall på Torp 14:1

Länk till våra synpunkter

2022-03-17

Våra synpunkter på att kraftvärmeverket vill förbränna returmaterial av plast och oljeförorenad jord.

Länk till våra synpunkter

2022-02-21

Naturskyddsföreningen Nynäshamns (NNF) synpunkter angående Nynas AB ansökan om ändring av villkor avseende utsläpp till vatten av fenoler från bolagets verksamhet vid oljeraffinaderiet i Nynäshamn

Länk till våra synpunkter

2021:

2021-09-21

Värmevärdens ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

Länk till våra synpunkter

2021-04-12

Naturskyddsföreningen i Nynäshamns (NNF) yttrande på den eventuelle EL vägen mellan Nynäshamn och Västerhaninge

Länk till vårt yttrande

 

Mars:
NNF:s yttrande om nya föreskrifter för Örens naturreservat

Februari:
Öppet brev till kommunens politiska ledning om provtagningar efter soptippsbranden i Kagghamra

NFF:s yttrande om utvidgningen av Norviks hamn

 

Område

Alkärrsplan 

Gång och cykelplan

Hamnviken

Himmelsö marina

Kagghamra soptippsbrand

Källberga

Kängsta 1:42

Marsta -Stora Vika

Miljömål lokala 2006-2015

Nickstaviken Bryggor

Norviks hamn

Nynäs AB

Ristomta Bostäder o Golfbana

Sakab Stora Vika

Segersäng ministad

Segersäng Företagsby

Stattnäs 1:14 Brygga

Strandvägen

Telegrafen – Vaktberget

Torp Deponi

Torö Bostäder

Tvärförbindelse Södertörn

Vattenplan

Väggarö Bergtäkt

Värmeverket

Västerby (Travbana)

Yxlö Bryggor

Örens Naturreservat

Översiktsplan

Översiktsplan för Nynäshamn Stad