Bryggor i Nickstaviken

Bryggor i Nickstaviken

 

Kommunen vill anlägga bryggor med plats för upp till 460 båtar i Nickstaviken. NNF är inte avvisande men anser att resultatet av en noggrann miljökonsekvensutredning måste vara styrande.

 

2006-12-28     Synpunkter på detaljplaneprogram för Nicksta viken