Enkät till nya medlemmar

Till dig som är ny medlem i Nynäshamns Naturskyddsförening!

Med denna enkät vill vi knyta kontakt med kretsens nya medlemmar och vi hoppas mycket på gensvar! Du som vill ha respons kommer att få det! Enkäten är riktad till dig som blivit medlem under senaste tiden.

Styrelsen vill mycket gärna få svar på de frågor vi ställer, och blir glada över varje svar!

Själva frågeformuläret kommer upp om du klickar här