Käringboda

Käringboda naturreservat

Käringboda ligger på den kuperade och bergbundna halvön sydväst om Nynäshamn. Naturen är omväxlande med skogklädda berg och mellanliggande områden med odlings- och betesmark. Karaktäristiska för områdt är de inskjutna vikarna Rassavikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet.

Läs mer om Käringboda naturreservat  på Skärgårdstiftelsen hemsida.

Läs mer om Käringboda naturreservat på Länstyrelsen hemsida.

Bilder från Käringboda

Käringboda-13

Käringboda-11

Käringboda-10

Käringboda-8

Käringboda-7

Käringboda-6

Käringboda-5

Käringboda-4

Käringboda-3

Käringboda-2

Käringboda-1

Fotograf: Leif Branting NNF