Käringboda

Käringboda naturreservat,

Omväxlande natur med smala vikar. Käringboda ligger på den kuperade och bergbundna halvön sydväst om Nynäshamn. Naturen är omväxlande med skogklädda berg och mellanliggande områden med odlings- och betesmark. Karakteristiska är de inskjutna vikarna Rassavikar, Maren och Gravamaren med smala inlopp från havet.

Läs mer om Käringboda naturreservat  på Skärgårdstiftelsen hemsida.

Läs mer om Käringboda naturreservat på Länstyrelsen hemsida.

Bilder från Käringboda

Käringboda-13

Käringboda-11

Käringboda-10

Käringboda-8

Käringboda-7

Käringboda-6

Käringboda-5

Käringboda-4

Käringboda-3

Käringboda-2

Käringboda-1

Fotograf: Leif Branting NNF