Slätmossen-Borgberget

Skvattram bildar väldoftande mattor i Slätmossens naturreservat.

Hav av skvattram på Slätmossen. Foto: Kristina Laitinen

Vill man uppleva naturens lugn och tystnad är Slätmossen-Borgberget rätt plats att besöka. Där finns myrmarker, tallskogshällar och barrskog i en omväxlande och spännande mosaik. Reservatsområdet är en av kommunens mest tysta platser. Större delen av reservatet ingår i nätverket Natura 2000 och hyser en rik flora med mossor och lavar, med bland annat den sällsynta och rödlistade ringlaven.

Länk till Slätmossen-Borgberget på Länsstyrelsens hemsida