Kontakt

Välkommen!

Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) har cirka 700 medlemmar och är Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun.

Kontakta oss

Styrelse vald 2022

Ordförande: Anna Evans   nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Kassör:

Sekreterare: 

Övriga ledamöter:

 

Suppleanter:

 

Valberedning

 

 

Alla som är intresserade av att på något sätt bidra till arbetet i NNF är varmt välkomna att kontakta någon i styrelsen!