Kontakt

Välkommen

Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) har ca 670 medlemmar och är Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun.

Kontakta oss

Styrelse vald 2018

Eva Dannstedt Branting, Ordförande, 070 303 19 48, nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Leif BrantingKassör samt webb och IT ansvarig,  0722 044 057, leif.branting@gmail.com

Barbro Runnquist, barbro_r@live.se

Suppleant

Bengt Holwaster

Lotta Stegmar

 Revisorer

Jan Ohlsson, sammankallande,  janolof.ohlsson@bredband.net

Hannu Komulainen, hannu.komulainen@comhem.se

Revisorssuppleant:

Ingvar Jundén,  ingvarjunden@live.se

Ansvarig för NNF:s hemsida

Leif Branting,  0722 044 057, leif.branting@gmail.com

Valberedning

Tore Söderqvist, 076 247 57 96, tore@enveco.se

Martin Oofsson

Alla som är intresserade av att på något sätt bidra till arbetet i NNF är varmt välkomna att kontakta någon i styrelsen.