Kontakt

Välkommen!

Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) har ca 700 medlemmar och är Naturskyddsföreningens lokalkrets i Nynäshamns kommun.

Kontakta oss

Styrelse vald 2020

Ordförande: Vakant

Talesperson: Ambulerande, nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Ledamöter:

Kassör: Leif Branting

Sekreterare: Barbro Runnqvist

Anna Evans

Anders Jangö

Katarina Hall

Pascale Lacroix

Suppleanter:

Henrik Ericsson

Kristina Laitinen

Revisorer:

Jan Olsson, sammankallande

Staffan Lundqvist

Revisorssuppleant:

Ingvar Jundén

Bengt Holwaster

Valberedning:

Vakant

Alla som är intresserade av att på något sätt bidra till arbetet i NNF är varmt välkomna att kontakta någon i styrelsen.