Revudden

Revudden ligger på Lisö, och där var tidigare en naturcampingplats, men är nu privatägd.

Bilder

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

Foto. Leif Branting NNF