Enkät: Vad tyckte du om aktiviteten?

Berätta gärna vad du tyckte om aktiviteten som du deltog i! Det kan du göra genom att svara på denna enkät.
Du kan svara på den flera gånger för att göra en återkoppling per aktivitet.

Genom dina svar ger du oss en chans att förbättra föreningens arbete.