Alhagens våtmark

Våren 1998 togs Alhagens våtmark i drift.

När våtmark Alhagen anlades saknade Nynäshamns avloppsreningsverk det biologiska steg som normalt används för att åstadkomma kvävereduktion. Därför valde kommunen att komplettera reningsverkets mekaniska och kemiska rening med en våtmark.

Alhagens våtmark är inte bara en reningsanläggning. Anläggningen har anpassats till den omgivande miljön och blivit ett naturskönt rekreationsområde för kommunens invånare. Det finns sammanlagt sex kilometer gångväg genom området där besökaren kan ta del av det rika växt- och djurliv som finns i anslutning till våtmarken.

Länk till information om Alhagens våtmark på Nynäshamns kommuns hemsida

Bilder från Alhagens Våtmark

Alhagen-9

Alhagen-8

Alhagen-7

Alhagen-6

Alhagen-5

Alhagen-4

Alhagen-3

Alhagen-2

Alhagen-1

Fotograf:   Leif Branting  NNF