Jättegrytan vid Segersäng

Jättegrytan ligger i närhetan av Segersängsavfarten

????????????????????????????????????

Bilder

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Foto. Leif Branting NNF