Aktuellt 2020

2020-10-04

Webbträff 12 november: Hur jobbar Nynäshamns kommun med klimat- och miljöfrågor?

Foto: Leif Branting; Laurence Ledanois, Ian Montgomery/Pixabay

Undrar du över hur Nynäshamns kommun jobbar med klimat- och miljöfrågor? Torsdagen 12 november kl 18.00-19.00 arrangerar vi ett webbmöte med Julia Nordström som är kommunens klimat- och miljöstrateg. Webbträffen är öppen för alla och då berättar Julia Nordström om sitt jobb som spänner över en rad olika områden och som också omfattar miljöanpassat byggande, eldning, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimatfrågor. Mötesdeltagarna har en möjlighet att ställa frågor. Mer information och en länk till webbträffen lägger vi ut här senare.

2020-10-17

Det blev en intressant skogsvandring i gråvädret

12 personer anslöt sig till föreningens skogsvandring. Foto: Leif Branting

Lördagen den 10 oktober följde 12 deltagare med på en skogsvandring som Nynäshamns naturskyddsförening anordnade. Kommunens  markförvaltare Peter Svedberg ledde promenaden som gick till skogen på västra sidan av järnvägen vid Segersängs station.
Så här berättar en av deltagarna om vandringen:

”Vi vandrade upp på skogens högsta del, där vi gick i en kallad hällmarksskog med många tallar. Därefter fortsatte vi mot ett skogsparti där det växer många granar men där många granar har dött efter att ha angripits av granbarkborren. Bland de döda träden visade Peter Svedberg oss hur en död granbarkborre ser ut och hur granbarkborrar gör gångar i träden. Här blev det också en liten fikapaus. Sedan styrde vi kosan mot en mindre, cirka 25-30 gammal granplantering, där granarna står väldigt tätt, och som egentligen borde gallras, enligt Peter Svedberg. Under vandringen såg vi på flera ställen spår efter skogsmaskiner som hade varit inne i skogen och plockat bort döda granar. Så småningom kom vi fram till en glänta som säkert tidigare var åker eller betesmark men som i dag är en växtplats för många björkar och andra lövträd.

Under promenaden fick vi tidvis lite regn på oss och så småningom blev vi lite blöta. Peter stannade på flera platser där han berättade om träden och deras växtmiljöer och om sin syn på hur skogarna bör se ut i framtiden. Det blev en mycket intressant vandring!”

 

Vandringen gick genom olika slags skogstyper. Foto: Leif Branting

Deltagarna fick se såväl löv- som barrskogspartier och även träd som dödats av granbarkborrar. Foto: Leif Branting

Foto: Leif Branting

Foto: Leif Branting

2020-09-23

Skogsvandring 10 oktober: Vad händer med kommunens skogar?

Skog i Nynäshamns kommun

På en vandring den 10 oktober får vi höra vad som är på gång i kommunens skogar. Foto: Kristina Laitinen

Häng med på en längre skogsvandring med Peter Svedberg, kommunens markförvaltare. Det blir en blandning av stig, enklare spår och delvis obanad terräng. Vi får höra om skogen som vi passerar igenom och se bland annat granbarkborredödade träd, en ekplantering och en typisk Södertörnsbrant med skiftande trädslag. Vi får också svar på varför så mycket skog har avverkats nyligen och om framtida förutsättningar för skogen och naturhänsyn.

Vandringen startar vid Segersängs station, Västra byvägen kl 09.30 och slutar cirka kl 14.00.

Deltagarantalet är begränsat och först-till-kvarn-principen gäller. Sista anmälan är kl 17 fredagen den 9 oktober. Ta med egen matsäck, kläder efter väder och gott humör. Länken till anmälan hittar du här.

2020-09-23

Höströjning vid fjärilsstigen i Stora Vika 4/10

Söndagen den 4 oktober röjer vi bort sly och grenar från fjärilsstigen i Stora Vika. Foto: Leif Branting

Det har blivit dags för en höströjning i Stora Vika. Vi samlas kl 10.00 vid fjärilsstigen på den nordvästra flanken (där borden står uppställda. Bra saker att ta med: handskar, sekatör, grensax, handsåg och fika.

Tänk på att det blivit förbjudet att parkera på flera platser runt kalkbrottet efter de senaste somrarnas anstormning av badgäster. I dagsläget är det endast tillåtet att parkera på den stora parkeringen som ligger på motsatt sida om vägen vid hamnkontoret (se rödmarkerad yta i kartan nedan). Välkomna!

2020-09-23

Manifestation för klimatet 25/9

Vi tar del i klimataktionen i Nynäshamn fredagen den 25 september! Foto: Oleg Magni/Pexels

Det är bråttom med konkreta åtgärder för att rädda klimatet. Därför finns vi på Stadshusplatsen i Nynäshamn på fredag, där vi ansluter oss till klimatrörelsen Fridays For Futures globala aktion mot klimathotet.

Med fredagens manifestationer vill man få kommuner och beslutsfattare att kavla upp ärmarna för en hållbar omställning. Aktionen börjar klockan 11.30 och pågår längst till cirka klockan 13.

(P. S. Med tanke på pandemin håller vi självklart en armlängds avstånd till varandra.)

Liekurs den 19 september i Segersäng

Bli mästare på lie

Liekurs 19 september

Nu finns det ännu en möjlighet att gå liekurs. Det blir lördagen 19/9 kl 13.00-15.00 på Tärnslingans bortre ände i Segersäng
Som tidigare kan man låna liar och deltagandet är gratis.
Anmäl dig här

 

2020-08-27

NYTT: Snabba ryck – platser kvar på lie-kursen 30 augusti!

Bli mästare på lie

Den 30 augusti 2020 kan du lära dig att slå med lie i Segersäng.

Visste du att lien är snabbare än trimmern? Dessutom är den tystare och skönare för öronen… Passa på att lära dig grunderna i lie-slåtterns roliga konst i Segersäng i Ösmo! Det finns nämligen några platser kvar på en lie-kurs som ges där på söndag eftermiddag/kväll den 30 augusti. Läraren kommer att ha med liar för utlåning och också räfsningen ska göras med ”riktiga” höräfsor. Kursen börjar med samling vid Korpslingan 33 klockan 16.30.
OBS! Sista datum för anmälan är fredagen den 28 augusti. Först-till-kvarn-principen gäller för anmälan som du gör genom ett webbformulär dit man kommer genom att klicka här.
Lie-kursen anordnas i ett samarbete mellan Nynäshamns Naturskyddsförening och LONA-projektet ”Gynna mångfalden i Segersäng”. Kursen är gratis.

2020-07-30

Sensommarslåtter i Pettsons hage i Sorunda 30 augusti

Sensommarslåtter i Pettsons hage 30/8 2020

Den 30 augusti slås den blomrika ängen i Pettsons hage i Sorunda.

Söndagen den 30 augusti, med start klockan 10, blir det dags för årets sensommarslåtter i Pettsons hage i Sunnerby i Sorunda. På samma sätt som fjol, gör vi även nu en gemensam sak med Sorunda hembygdsförening och slår ängen till fromma för hagens blommande växter. Ta med egen lie eller räfsa och arbetshandskar, om du har sådana. Och sist, men inte minst, ta med fika! Varmt välkomna!
(Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. Vid frågor kontakta Tore Söderqvist, telefon 076 247 57 96)

2020-08-18

Gör det vilda gröna till ditt skafferi – ätlig vandring i Segersäng 23 augusti

Vandring bland vilda ätliga växter i Segersäng

Många vilda växter är ätliga och kan nyttjas i matlagningen. Exempelvis kan man framställa ”kaffe” av cikorias rötter. 

Den 15 augusti 2020 slår Nynäshamns naturskyddsförening ängen vid fjärilsstigens början i Stora Vika. Välkommen!

Vilda växter som maskros, kirskål och kvickrot kan man ha stor glädje av i matlagningen. Om ätliga växter förr och nu och växters historiska användning för olika ändamål berättar Kristoffer Hahn under en minivandring i Segersäng söndagen den 23 augusti. Växtvandringen utgår  från en av Segersängs grönytor klockan 14.30 och fortsätter därefter längs områdets vägkanter. Deltagarantalet är begränsat. Föranmälan om deltagande bör göras senast den 21 augusti. Först-till-kvarn-principen gäller. Mer information om vandringen och formuläret för föranmälan (obligatorisk) finns under den här länken. Växtvandringen arrangeras av LONA-projektet ”Gynna mångfalden i Segersäng” i samarbete med Nynäshamns naturskyddsförening.

2020-07-30

Slå ett lieslag för fjärilarna i Stora Vika 15 augusti

Slå ett slag för fjärilarna - slåtter i Stora Vika

Den 15 augusti 2020 slår Nynäshamns naturskyddsförening ängen vid fjärilsstigens början i Stora Vika. Välkommen!

Lördagen den 15 augusti slår vi den blomsterrika lilla ängen vid fjärilsstigens början i Stora Vika med liar. Ängens blommande rödklint och andra blommande ängsväxter är viktiga för Stora Vikas fjärilar och pollinerande insekter. Glöm inte fika och ta gärna med lie, handskar och räfsor om du har sådana. Vi börjar klockan 10. Välkomna! Vid frågor kontakta Martin Olofsson, telefon 0708-661177. (Föreningen har under de senaste två-tre åren slagit också den stora ytan utanför hamnkontoret, men i år får vi hjälp av Djursnäs förvaltning som har lovat att slå den med maskin. Växterna kan då nyttjas som djurfoder.)

2020-07-08

Häng med på en vägkants-safari i Segersäng!

Blommande vägkanter är viktiga för bin och andra pollinatörer. Den här vägkanten blommar i norra Sorunda.  Foto: Kristina Laitinen

På en kort vandring den 18 juli tar vi en närmare titt på växterna längs vägkanterna i Segersäng. Kanske hyser de gamla ängs- eller hagmarksväxter eller andra växter som är viktiga för vilda pollinerande insekter, båda oersättliga för den biologiska mångfalden? Kanske finner vi rent av riktiga rariteter i dikena! Tore Söderqvist från Nynäshamns naturskyddsförening leder vandringen som arrangeras av LONA-projektet ”Gynna mångfalden i Segersäng”. OBS! Obligatorisk föranmälan krävs för deltagande. Deltagarantalet är begränsat och först-till-kvarn-principen gäller. Länken för anmälan och mer information hittar du här.

2020-06-09

Har du sett en ekoxe?

  Ekoxehanen och -honan ser du högst uppe till vänster. Foto: Länsstyrelsen i Östergötlands län

Ekoxen, Europas största skalbagge, är sällsynt, fridlyst och på stark tillbakagång. I Nynäshamns kommun har den tidigare påträffats bland annat i Käringboda naturreservat. Nu vädjar myndigheterna om allmänhetens hjälp med att kartlägga ekoxens utbredning i hela landet. Mer information om hur du kan rapportera dina ekoxefynd finns på bland annat hemsidan för Länsstyrelsen i Östergötlands län

2020-05-20

Kretsstämma/årsmöte 24 juni

Föreningens årsmöte hålls vid Östra Styran i Ösmo den 24 juni.

Vi håller föreningens kretsstämma/årsmöte onsdagen den 24 juni klockan 18.30 på de vackra kullarna intill Östra Styrans fågeltorn i Ösmo. Samling vid parkeringen. Eget sittunderlägg samt fika medtages av respektive deltagare. Välkomna!
(På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under mötet, och de som känner några som helst förkylningssymptom stannar hemma.)

2020-05-03

Slyröjning vid fjärilsstigen i Stora Vika 9/5

Det har åter blivit dags att röja bort sly vid fjärilsstigen i Stora Vika – allt för att fjärilarna ska finnas kvar i kalkbrottsområdets öppna och ljusa miljö.
Vi samlas lördagen den 9 maj klockan 10.30 vid bänkarna på fjärilsstigens rastplats. Ta med egna arbetshandskar och gärna även egen sekatör/handsåg – och självklart också fika! På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under röjningen, och de som känner några som helst förkylningssymptom ska självklart hålla sig hemma.

2020-04-07

Fagning i Pettsons hage 25/4

Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Fagningen börjar klockan 10.30. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Pettsons hage/Björkbacken ligger i Torp i Sorunda. Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen vik in till höger på en liten grusväg.
På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under fagningen och de som känner några som helst förkylningssymptom ska självklart hålla sig hemma.

Välkommen till fagningen av Pettsons hage i Sorunda! Foto: Kristina Laitinen

Välkommen till Pettsons hage lördagen den 25/4! Foto: Kristina Laitinen

2020-03-18

Obs! Den planerade kretsstämman och kvällens program den 24 mars ställs in på grund av det rådande läget. Stämman kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

2020-02-19

Inställd: Kretsstämma 24 mars

Varmt välkomna till Nynäshamns naturskyddsförenings kretsstämma/årsmöte tisdagen den 24 mars klockan 18.00! Mötet hålls i Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus på Strandvägen 26 i Nynäshamn. Vi inleder kvällen med att Nynäshamns kommuns miljö- och klimatstrateg Julia Nordström gästar oss och berättar vad kommunen gör för miljön och klimatet.

 

Svanmöte vid Reveludden. Foto: Kristina Laitinen

2020-02-22

Här kommer vårt planerade program för 2020 Nynäshamns naturskyddsförening Program 2020

Orsahässja efter slåttern i Pettsons hage hösten 2019. Foto: Leif Branting

Tidigare aktuella händelser se länkar nedan.

Aktuellt 2019

Aktuellt 2018

Aktuellt före 2018