Aktuellt 2020

2020-07-08

Häng med på en vägkants-safari i Segersäng!

 

Blommande vägkanter är viktiga för bin och andra pollinatörer. Den här vägkanten blommar i norra Sorunda.  Foto: Kristina Laitinen

På en kort vandring den 18 juli tar vi en närmare titt på växterna längs vägkanterna i Segersäng. Kanske hyser de gamla ängs- eller hagmarksväxter eller andra växter som är viktiga för vilda pollinerande insekter, båda oersättliga för den biologiska mångfalden? Kanske finner vi rent av riktiga rariteter i dikena! Tore Söderqvist från Nynäshamns naturskyddsförening leder vandringen som arrangeras av LONA-projektet ”Gynna mångfalden i Segersäng”. OBS! Obligatorisk föranmälan krävs för deltagande. Deltagarantalet är begränsat och först-till-kvarn-principen gäller. Länken för anmälan och mer information hittar du här.

2020-06-09

Har du sett en ekoxe?

 

  Ekoxehanen och -honan ser du högst uppe till vänster. Foto: Länsstyrelsen i Östergötlands län

Ekoxen, Europas största skalbagge, är sällsynt, fridlyst och på stark tillbakagång. I Nynäshamns kommun har den tidigare påträffats bland annat i Käringboda naturreservat. Nu vädjar myndigheterna om allmänhetens hjälp med att kartlägga ekoxens utbredning i hela landet. Mer information om hur du kan rapportera dina ekoxefynd finns på bland annat hemsidan för Länsstyrelsen i Östergötlands län

2020-05-20

Kretsstämma/årsmöte 24 juni

 

Föreningens årsmöte hålls vid Östra Styran i Ösmo den 24 juni.

Vi håller föreningens kretsstämma/årsmöte onsdagen den 24 juni klockan 18.30 på de vackra kullarna intill Östra Styrans fågeltorn i Ösmo. Samling vid parkeringen. Eget sittunderlägg samt fika medtages av respektive deltagare. Välkomna!
(På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under mötet, och de som känner några som helst förkylningssymptom stannar hemma.)

2020-05-03

Slyröjning vid fjärilsstigen i Stora Vika 9/5

Det har åter blivit dags att röja bort sly vid fjärilsstigen i Stora Vika – allt för att fjärilarna ska finnas kvar i kalkbrottsområdets öppna och ljusa miljö.
Vi samlas lördagen den 9 maj klockan 10.30 vid bänkarna på fjärilsstigens rastplats. Ta med egna arbetshandskar och gärna även egen sekatör/handsåg – och självklart också fika! På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under röjningen, och de som känner några som helst förkylningssymptom ska självklart hålla sig hemma.

2020-04-07

Fagning i Pettsons hage 25/4

Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Fagningen börjar klockan 10.30. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Pettsons hage/Björkbacken ligger i Torp i Sorunda. Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen vik in till höger på en liten grusväg.
På grund av coronaläget håller vi fysisk distans till varandra under fagningen och de som känner några som helst förkylningssymptom ska självklart hålla sig hemma.

Välkommen till fagningen av Pettsons hage i Sorunda! Foto: Kristina Laitinen

Välkommen till Pettsons hage lördagen den 25/4! Foto: Kristina Laitinen

2020-03-18

Obs! Den planerade kretsstämman och kvällens program den 24 mars ställs in på grund av det rådande läget. Stämman kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

2020-02-19

Inställd: Kretsstämma 24 mars

Varmt välkomna till Nynäshamns naturskyddsförenings kretsstämma/årsmöte tisdagen den 24 mars klockan 18.00! Mötet hålls i Nynäshamns Segelsällskaps klubbhus på Strandvägen 26 i Nynäshamn. Vi inleder kvällen med att Nynäshamns kommuns miljö- och klimatstrateg Julia Nordström gästar oss och berättar vad kommunen gör för miljön och klimatet.

 

Svanmöte vid Reveludden. Foto: Kristina Laitinen

2020-02-22

Här kommer vårt planerade program för 2020 Vår-sommarprogram-2020Ny-NNF

Orsahässja efter slåttern i Pettsons hage hösten 2019. Foto: Leif Branting

Tidigare aktuella händelser se länkar nedan.

Aktuellt 2019

Aktuellt 2018

Aktuellt före 2018