Bli medlem i Naturskyddsföreningen och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra

Bli medlem nu

Aktuellt 2023

Stora Vika – kalkbrottets geologi

Lördag 7 oktober kl.11.30 med Erik Jonsson

Vi är otroligt glada att Erik har gått med på att guida oss och berätta om kalkbrottets geologi.

I november 2022 utsågs Erik Jonsson till Årets geolog, ett pris instiftat av Geosektionen inom Naturvetarna. Erik är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning och adjungerad professor på Uppsala universitet.

Juryns motivering löd: ”Erik Jonsson har en förmåga att fånga åhöraren i mineralens ibland mikroskopiska värld, härleda detta till geologiska processer i en förhistorisk tid och avsluta med hur vårt moderna samhälle är uppbyggt kring ett behov av dessa naturresurser. Tack vare sitt gedigna kunnande och engagemang så bidrar Erik till att sprida kunskap om geologins och minerals betydelse för samhället och skapa intresse kring frågorna på ett konstruktivt sätt.”

Vi träffas kl.11.30 vid början av Fjärilstigen, mittemot uppgången till kalkbrottet. Ta med fika och matsäck. Om det är dåligt väder inställer vi tyvärr mötet. Kolla hemsidan https://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/ och Facebook sida

Slåtter och slyröjning i Stora Vika

Välkommen!

Bild från fjolårets slåtter

Omfattande skogsavverkning Muskans östra sida

Kommunen har skickat in en anmälan till skogsstyrelsen om avverkning av circa 30ha skog vid Muskan. Avverkningen berör Sörmlandsleden. Vi kontaktade kommunen och frågade varför skogen skulle avverkas och vilka åtgärder skulle tas. Vi fick detta svar:

Bakgrund och orsak är de omfattande angrepp av granbarkborre som dödat områden med granskog bla på kommunens fastigheter och de aktuell avverkningsanmälningarna sker för att möjliggöra avverkning och borttransport av huvuddelen av de döda träden samt troligen huvuddel av ev levande granar i förebyggande syfte.

Planeringen innan uppdrag lämnas till skogsentreprenör kommer att ske i fält under sensommar och höst, för att möjliggöra avgränsningar och hänsynszoner av olika slag.

Huvuddelen av andra trädslag kommer att lämnas i syfte att framöver skapa skog med trädslagsblandning och åldersspridning.

Avverkning kommer att ske med maskiner, det är skogsbruk och inte möjligt att ekonomiskt försvara andra metoder inom aktuellt område, men mot Muskan och i den mån det går mot Sörmlandsleden kommer hänsynszon att lämnas om än med gallring för att ta bort riskträd och förbättra förutsättningar för karaktärsträd och naturvärden.

Alternativet att lämna alla träd innebär både risker för fallande stammar och att området kommer att bestå av ”plocke-pinn skog” framöver. Det finns andra skogsområden som är sparade i det syftet på kommunens marker och som förvaltare behöver jag värdera möjligheter till skogsbruk med ekonomisk avkastning kontra naturvärden och alternativ med ”skogsupplevelser” (positiva sådana) på kort och lång sikt.

Om ni har åsikter eller känner till var det finns skyddsvärda arter, hör av er genom att mejla nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Foto: Leif Branting

 

Rädda hav och liv

Nynäshamns Hamn 27/8 kl.10-16

Vi deltar i en familjedag med temat Östersjön. Vi tar upp frågor om kusten kring Nynäshamn och barn och vuxna kan undersöka livet i en tångruska. Det händer mer än vad man tror!

Briggen Tre Kronor kommer att var i hamn och det blir flera stånd som tar upp olika frågor kring Östersjön.

 

Klimatvandring

Lövhagen 20/8

Vi i Nynäshamns Naturskyddsförening tycker att klimatfrågan är ytterst viktig och hoppas att ni vill komma med på en klimatvandring att uppmärksamma frågan. Alla är välkomna och vi går, pratar och fikar tillsammans. En klimatvandring är en vänlig, vanlig vandring och ej en demonstration.

 • Start kl.11 söndag 20 augusti.
 • Träff vid Lövhagens kafé.
 • Val av avstånd mellan omkring 2, 4 och 6km
 • 2 och 4km vandringarna är på breda anlagda stigar
 • Brantare och smalare stigar förekommer i slutet av 6km vandringen
 • Ta med matsäck/fika
 • Ingen föranmälan krävs
 • Alla som är med och vandrar ansvarar själv för sitt deltagande, trygghet och säkerhet.

Kontakta Anna genom att svara på detta mejl eller ring 070 061 93 21

Initiativet är del av Klimatvandra 2023. Se https://klimatvandra.se/ för mer information. Avståndet du går registrerar du på https://klimatvandra.se/vandring när du vandrat klart. Det läggs till en budkavle till politiker i Sveriges regering och riksdag med uppmaningar att:

 • Ge klimatet och miljön högsta prioritet, med bred politisk samverkan motiverat av ett uttalat klimatnödläge och som följer det överenskomna Parisavtalet.
 • Arbeta för en lag som gör Ecocide – storskalig miljöförstöring – till ett internationellt brott, likt t.ex. folkmord.
 • Avveckla subventioner av fossilt bränsle, inför restriktioner mot överkonsumtion av jordens resurser. Stimulera och inspirera till hållbara val och positivt nytänkande.

Hoppas vi ses!

Apollodagen 8/7

Vi samlas vid S enligt kartan. Det finns numer gott om parkeringsplatser (betalning).

Bussen inkommer 11.27 och vi startar 11.30.
Om du är försenad kan du gå ifatt oss, se  vandringsvägen som är inritad med lila i kartan.
Välkomna på lördag!

Fjärilarnas dag 10/6

Tyvärr har Maria Landin, som skulle berätta om kulturhistorien, fått förhinder. Men övriga aktiviteter kvarstår. Välkomna!

Därför säger vi nej till Långgrund

Svea Vind Offshore har lämnat in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen om att få bygga 167 vindkraftverk i två stora parker Långgrund 1 & 2, väl synliga från Landsort och stora delar av Sörmlandskusten. Naturskyddsföreningen Nynäshamn tar nu ställning mot projektet och förklarar här varför.

Längs Sveriges kuster och till havs planeras en omfattande vindkraftutbyggnad. Naturskyddsföreningen anser att vindkraft är ett viktigt och nödvändigt inslag i övergången till ett icke fossilbaserat energisystem. Vindkraften behövs, nu och i framtiden. Men samtidigt kräver vindkraftverk mycket plats och därför är det extra viktigt att vindkraftverken inte placeras där de kan skada natur och djurliv eller sänker människors livskvalitet. Efter att ha deltagit i samrådet med bolaget Svea Vind Offshore, noga gått igenom miljö- och naturpåverkan samt vägt detta mot energinyttan från den planerade vindkraftparken, har styrelsen för Naturskyddsföreningen Nynäshamn tagit ställning mot Långgrund.

De planerade vindkraftverken i Långgrund är enorma, 335 meter höga. Det är mer än  dubbelt så högt som Stockholms högsta byggnad, Kaknästornet. Långgrund är planerat att täcka ett havsområde om 288 kvadratkilometer, som jämförelse har Stockholms kommun en yta om 182 kvadratkilometer. Det är alltså fråga om en gigantisk industriell vindkraftpark som givetvis kraftigt kommer att påverka omgivningen.

Placeringen är ytterst problematisk eftersom både Långgrund 1 och 2 ligger i en känd sträckled för sjöfåglar, tex de hotade arterna ejder, svärta och alfågel. Det finns också en stor risk att andra migrerande arter försöker ta sig genom vindkraftparken i stor omfattning. Även om flyttande fåglar försöker undvika vindkraftverk så kan de inte se rotorbladen i mörker eller dimma. Vindkraftverkens höjd samt rotorbladens längd och direkt dödande rotationshastighet kan leda till massdöd bland de miljontals fåglar som passerar Östersjön kust varje år.

Östersjöns djurliv är hotat men vi har haft glädjande framgångar med till exempel havsörnens återkomst och en ökad, livskraftig sälstam. Det finns risk att även dessa arter påverkas mycket negativt av den planerade vindkraftverken.

Det finns ytterligare en aspekt som gör att vi säger nej till Långrund. Under senare år har man talat allt mer om vikten av att skydda de så kallade ekosystemtjänsterna –som att växter ser till att luften blir ren, att bin och humlor gör att träden får frukt eller att organismer tar bort gifter ur vattnet. En viktig ekosystemtjänst är också att vi människor mår bra av att vistas i naturen. Upplevelsen av en fri havshorisont ska inte underskattas. Två av Nynäshamns mest vackra och ikoniska platser, Landsort och Torö Stenstrand, skulle kraftigt påverkas om Långgrund byggs och därmed tappa i attraktion och skönhet. Det skulle påverka människor livskvalitet mycket negativt.

Till sist, vi anser att vindkraft behövs. Men placeringen av Långgrund är felaktig. Risker för fågel- och djurliv är mycket stor och människors livskvalitet sänks. Därför bör Långgrund inte byggas.

https://www.sveavindoffshore.se/langgrund

Fjärilarnas Dag i Stora vika

Lördag 10:e juni kl.11.30 – 14.30

Samling vid Vikavägens början

 • Fjärilsexperten Martin Olofsson guidar en vandring runt Fjärilsstigen
 • Författaren och arkeologen Maria Landin berättar om kalkbrottets historia under samma vandring
 • Barnfamiljer bjuds på en kortare vandring för att leta småkryp och håva fjärilar med Robert Lättman-Masch från Nynäshamns Naturskola

Buss 848 avgår 11:17  från Sandtorp. För de bilburna finns numer gott om parkering (avgift).

Kartan nedan visar var fjärils/historievandringen kommer gå, samt målet för Naturskolans vandring, så du kan hitta oss om du missar starten.

Evenemanget är gratis och kräver inte medlemskap i Naturskyddsföreningen.

Kontaktperson: Katarina Hall, 076 200 44 88, katarinahall@yahoo.se

Slyröjning i Stora Vika Kalkbrott, lördag 22 april kl.11.00

Det har åter blivit dags att röja bort sly vid fjärilsstigen i Stora Vika – allt för att fjärilarna ska finnas kvar i kalkbrottsområdets öppna och ljusa miljö.Vi samlas lördagen den 22a april klockan 11.00 vid bänkarna på fjärilsstigens rastplats. Ta med egna arbetshandskar och gärna även egen grensax, sekatör/handsåg – och självklart också fika!

Fagning i Pettsons hage, Sorunda, söndag 16 april kl.10:30

Vi räffsar hagen och fikar.

Ta med räfsa och fika. Den uppräfsade mossan och småkvistarna blir fint att ta hem som täckmaterial i trädgården, för den som vill.

Vägbeskrivning: Från Sorundavägen, ta in på Slätkärrsvägen och ta första till höger. Följ vägen till den tar slut. Följ sedan en stig åt sydväst (höger), mot åkrarna.

Fagning i Pettsons hage i Sorunda

Fagning i Pettsons hage i Sorunda

 

Dokument inför kretsstämman (Årsmötet) 29 mars kl. 18:00

Plats: Ösmo Församlingshem

Dagordning

Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsplan

Huvudbok

Resultatrapport

Balansrapport

Revisionsberättelse -2022

Redovisningsblankett – Inspirera NynäshamnKallelse

Nynäshamns Naturskyddsförening Årsmöte 2023

Onsdagen 29/3 klockan 18:00 ses vi i Ösmo församlingshem, Kyrkvägen 31, 14891 Ösmo. Församlingshemmet ligger mittemot kyrkan.

Först visar Claes Sjöberg sin film om microplaster och deras påverkan på människor och djur som han gjort i samband med Volvo Environement Prize. Det blir en frågestund efter filmen, sedan blir det fika och årsmöte.

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på NNFs hemsida https://nynashamn.naturskyddsforeningen.se/

Propositioner och motioner skickas till nynashamn@naturskyddsforeningen.se senast 15/3.

Varmt välkommen!

Vi vill gärna bli flera aktiva medlemmar så är du intresserad av att engagera dig ideellt med något natur- eller miljörelaterat i Nynäshamn, så mejla gärna nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Länk till dagordningVälkommen på kretsstämman

Onsdag 29 mars kl.18.00 håller vi vårt årsmöte i Ösmo församlingshem.

Under kvällen visar Claes Sjöberg sin film om microplaster och deras påverkan på människor och djur som han gjort i samband med Volvo Environment Prize Welcome – Volvo Environment Prize (environment-prize.com). Det blir en frågestund efter filmen.

Under kvällen blir det också en del formalia men vi håller det kort. Vi behöver några nya styrelsemedlemmar och om du är intresserad, hör av dig till Leif Branting leif.branting@gmail.com innan 20 februari

Se också vårt senaste nyhetsbrev som även innehåller vårt program för 2023

Länk till nyhetsbrevetIntresserad av djur och natur

Vi söker nya styrelseledamöter! Vill du vara med och göra något för djur och natur?
Intresserad och vill veta mera eller känner du någon som vore bra?
Hör av dig snarast eller senast 20 februari genom att mejla nynashamn@naturskyddsforeningen.se


Biologisk mångfald och klimat

Johan Abenius berättar och samtalar med publiken

Torsdagen den 9 februari 19:00 i Folkets Hus Nynäshamn

Arr: Lilla Klimatgruppen

Läs mer här
 Vindpark Långgrund

OBS Ändrat datum

Samråd Folketshus Måndag 13 Februari kl.16-19

Svea Vind Offshore vill anlägga en vindkraftpark ungefär en mil sydväst om Ören. Den årliga elproduktionen beräknas till 13TWh och det innebär 182 turbiner med en höjd på 335m. Den planerade parken ligger precis utanför kommungränsen och det går att delta i samrådet via länk den 6 februari kl.10-12 (OBS måste bokas 10 dagar i förväg)eller 15 februari kl.16-19 i Folketshus i Nynäshamn.
Länk till samrådsunderlaget https://www.sveavindoffshore.se/langgrund
Länk till forskningsrapporter om effekter av vindkraft på människor och miljö https://www.naturvardsverket.se/vindval

 Vindkraftpark sydväst om Ören

Foto: Leif Branting

Svea Vind Offshore vill anlägga en vindkraftpark ungefär en mil sydväst om Ören. Den årliga elproduktionen beräknas till 13TWh och det innebär 182 turbiner med en höjd på 335m. Den planerade parken ligger precis utanför kommungränsen och inget fysiskt samråd är planerat i Nynäshamn, men, det går att delta digitalt. Länk till samrådsunderlaget https://www.sveavindoffshore.se/langgrund

Länk till forskningsrapporter om effekter av vindkraft på människor och miljö https://www.naturvardsverket.se/vindval


 Aktuellt under 2022

Fredagens (4/11) informationsmöte om skyddsvärd skog är tyvärr inställt

Vi hoppas kunna återkomma med ett nytt datum efter julFladdermusföredrag måndagen den 14:e november kl.19 i Ösmo församlingshem

Fotograf: Göran Nyrén

Som en uppföljning av fladdermusvandringen ska Lisa Lundin och Göran Nyrén berätta lite om fladdermössens liv, hur man studerar dem och lite om artbestämning. Lisa är en erfaren biolog från Nynäshamn och Göran Fotograf och filmare. Bägge har erfarenheter att leda fladdermusvandringar och hållit föredrag för föreningar och medverkat med information om fladdermöss i TV. Mötet äger rum  i Ösmo församlingshem Kyrkvägen 31 i Ösmo


Höströjning på fjärilsstigen i Stora Vika söndagen den 16 okt 11:00

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Nynäshamns Naturskyddsförening brukar varje höst anordna en röjningsdag runt kalkstensbrottet i Stora Vika för att hålla ytorna öppna, till gagn för känsliga växter och djur. I år så träffas vi söndagen den 16 okt 11:00 och håller på så länge vi orkar. Vi möts uppe på den nordvästra flanken av kalkbrottet där borden och bänkarna står, NNF har en skötselyta där som röjts under flera år.

Bra utrustning att ha med: arbetshandskar, såg, sekatör, kraftig sekatör/grensax, kamera. Glöm inte fika! 🙂

Hoppas vi ses!
Vänliga hälsningar

Martin Olofsson Tel: 070 866 11 77Guidad vandring för vuxna och barn i Alhagen

Söndag 25 september kl.09.30 – 12.00: Guidad vandring för vuxna och barn i Alhagen med Robert Lättman-Masch, Nynäshamns Naturskola.  Vi får håva och kolla på djur och växter som bor i dammarna och jobbar med att rena vårt avloppsvatten. Träff på parkeringen i Alhagen. Hitta Hit

—————————————————————————————————————–

Guidad vandring på Lövhagen

Fredag 16 september kl. 09.00 – 11.30: Guidad vandring på Lövhagen med Peter Svedberg, kommunens markförvaltare.  Vi får lära os om hur kommunen jobbar med att återskapa goda förutsättningar för mångfalden på denna underbara plats. Träff vid Vandrarhemmet.   Hitta hit

Foto: Kristina Laitinen

——————————————————————————————————————

Slåtter i Stora Vika

Söndag 4 september kl. 10:30 Träff vid början av Fjärilstigen

Plats: Nära Bulkhamnens kontor, Vikavägen 3, Stora Vika, Stockholms län, 148 60

Välkommen till en trevlig dag med gott sällskap.  Vi slår ängen i början av Fjärilstigen i Stora Vika för att gynna fjärilarna. Ta med fika, räfsa och lie om ni har. Ingen kunskap eller föranmälan krävs!

För mer information kontakta Anna Evans 0700 61 93 21 nynashamn@naturskyddsforeningen.se

eller Martin Olofsson 0708 66 11 77 martin.olofsson@nynashamn.se

Bli mästare på lie

 

Vi slår Pettsons Hage i Sorunda

Söndag 28 augusti kl. 10:30 Pettsons hage/Björkbacken, Torp i Sorunda.

Kom och slå ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Sorunda Hembyggdsförening hjälper oss att bygga en hässja. Ta med matsäck, räfsa och lie om ni har. Ingen kunskap eller föranmälan krävs!

Hitta dit: Slätkärrsvägen 148 71 Sorunda, Följ Slätkärrsvägen tills precis efter skogen börjar. Viker in där till höger på en liten grusväg. Parkera där vägen tar slut och sedan följ stigen som går åt höger, ängen ligger en bit nedanför stigen mot den stora åkern.

För mer information kontakta Anna Evans 0700 61 93 21 nynashamn@naturskyddsforeningen.se

 

Pröva din fiskelycka

Lördag 27 augusti kl. 10:00-16:00 Skärgårdsmarknanden, Hamnen i Nynäshamn

Östersjön är en utav våra många hjärtefrågor.  På vårt stånd får du fånga fisk och lära dig mera om hur vi skapar en friskare Östersjö.  Både barn och vuxna får fiska och det kostar ingenting. Kom och prova på.

Fisk! Foto: Per Holliland

 

 

Apollodagen

Söndagen 3 juli söker vi den sälsynta Apollofjärilen!
Samling: kl.11.45 i Stora Vika, vid Fjärilsstigens start vid vägen till gamla cementfabriken
Kom gärna med buss (848 ifrån Nynäshamn och Västerhaninge) och vi börjar vandringen kl.11.45 så bussresenärer hinner ansluta.
Ta med eget fika och kläder efter väder.
Detta är en chans att lära dig om fjärilar. Fjärilsexperten Martin Olofsson hjälper oss spana efter Apollofjärilen. Han håvar, visar och berättar också om andra fjärilar runt Fjärilsstigen. Det lönar sig även att komma om du var med på Fjärilarnas Dag då det blir lite andra arter.

För mer information kontakta Anna Evans 0700 61 93 21 nynashamn@naturskyddsforeningen.se eller Martin Olofsson 0708 66 11 77 martin.olofsson@nynashamn.se

bty

På utkik efter fjärilar

Vädret var optimalt på Fjärilarnas Dag, den 5e juni, för att se tidiga fjärilar.  Det var 18-20 grader varmt, soligt och blåste inte för mycket. Vi var ca 40 deltagare som samlats vid fjärilsstigens start söndagen den 5 juni, för att guidas runt av fjärilsexperten Martin Olofsson och delta i aktiviteter anordnade av Robert Lättman-Masch från Naturskolan. Med i gruppen var ett gäng ifrån Finland, flera ifrån Stor-Stockholm och den kände fjärilsexperten Göran Palmqvist. Vi Nynäshamnare var nog i minoritet!

Vi vandrade igenom det härligt vårgröna skogspartiet intill vägen och Martin fångade flera fjärilar med håv och han och Göran berättade om dem.  Min favorit var Grönsnabbvinge. Namnet passar den perfekt! Undersidan av vingarna är skimrande gröna och den var så snabb att ingen hann plåta den. Grönsnabbvingen är ett vårtecken att hålla koll på då den är den första dagfjäril som kläcks i Sverige.

På vägen upp till den uppröjda ytan, vid västra flanken av kalkbrottet, blev det flera stopp. Martin fångade fjärilar och placerade dem i glasburk som sen gick runt bland deltagarna för en närmare titt. Väl uppe så tog vi fikapaus. Där fann vi Robert med familj som hjälpte barn och vuxna att upptäcka insektsvärldens under.

Vi fortsatte fjärilsstigen runt med diverse stopp.  Vi förundrades över de många små citronfjärilslarver som höll till på den kvist av brakved där modern lagt äggen. Vi avslutade vandringen med att söka Kattfot högst upp på södra flanken.  Sex olika arter av fjäril är beroende av den. Tyvärr blir Kattfoten allt mer sällsynt i våra trakter.

Ta chansen att lära dig mer om fjärilar! Följ med Martin på Apollodagen i Stora Vika, söndag 3 juli. Apollofjärilen har funnits i våra trakter men har inte synts till i Stora Vika på ett par år. Martin visar och berättar även om andra fjärilar under vandringen.

Fotograf: Kristina Laitinen

Skogsvitvingehane uppvaktar en hona genom att slå hennes tentakler med sina tentakler

Gulfläckig igelkottsspinnare i Stora Vika

Ekoxesafari

Lördagen 18 juni kl.21.00 till 23.30

Samling vid Sågen i Käringboda Naturreservat

Har du sett en ekoxe? Det är det inte många som har. Ekoxens storlek och dess mycket karakteristiska utseende gör den lätt att känna igen, men, eftersom den är mest aktiv på natten och bara finns ovanjord några få veckor om sommaren är den lätt att missa.

Vi samlas kl.21.00 vid Sågen i Käringboda för lite försnack och fika. Sedan tar vi oss ut i skogen att leta baggar. NNF bjuder på kaka men ta med egen dryck. Anmälan via denna länk

Om du vill veta mer kontakta Anna Evans 0700 61 93 21 nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Ekoxe hanne

Idag är biologiska mångfaldens dag!

Biologisk mångfald betyder all den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den biologisk är viktigt för naturens grundläggande funktioner som vi är så beroende utav, så som pollinering och rening av luft och vatten. Fira med att kolla hur många arter du känner till. Gå ut om du kan eller prova på Naturfalkenhttps://naturfalken.se/
Kväll och bin och blommor i Nynäshamn

Bin och humlor står för en tredjedel av vår matproduktion. Foto: Beverly Buckley/Pixabay

Vi återupptar den populära Fjärilarnas Dag!

Söndag 5:e juni kl.11.30 – 14.30

Samling: Stora Vika, vid Fjärilsstigens start vid vägen till gamla cementfabriken

Kom gärna med buss (848 ifrån Nynäshamn och Västerhaninge) och vi börjar vandringen kl.11.45 så bussresenärer hinner ansluta

Aktiviteter för både stora och små.

 • Följ med Robert Lättman-Masch ifrån Nynäshamns Naturskola att leta småkryp och håva fjärilar
 • Ta en guidad vandring med fjärrilsexperten Martin Olofsson runt Fjärilsstigen
 • Gör din egen upptäcksfärd i detta spännande område

För mer information kontakta Martin Olofsson 0708 66 11 77   martin.olofsson@nynashamn.se

En underbar kväll med fladdermöss

Klockan är 20:45 och det ösregnar.  Vi sitter och kurar i våra bilar på parkeringen vid Östra Styran och funderar på om det blir någon fladdermusspaning.  Vi bestämmer oss att chansa då det regnar mindre och vi ser en regnbåge.  Himlen klarnar när vi traskar igenom det blöta gräset mot fågeltornet.  Solen dalar och himlen färgas av solnedgången och dimmorna stiger ifrån vattnet.  Utsikten ifrån fågeltornet, svalorna som susar förbi och näktergalens sång gör att besöket ändå känns värdefullt, även om det blir så att vi inte träffar på några fladdermöss. Vi får också lite extra guidning om fåglar tack vare en ifrån Nynäshamns ornitologer som följt med på utflykten.

Solen har gått ner, vi har lagt ut våra detektorer och vi ser stora myggor.  Plötsligt piper det i alla tre detektorer och klockan 21:50 ser vi den första fladdermusen flyga förbi.  Göran Nyren, som guidar oss, berättar att det var en större brun fladdermus. Den var nästan i storlek med en svala men flög på ett annorlunda vis. Det är inte helt enkelt att artbestämma fladdermöss.  De flyger fort och hörs inte med blotta örat då fladdermöss kommunicerar med ljud på frekvenser som människor inte kan höra.  De olika arterna avger dock ljud på skilda frekvenser, med skillnader i pulslängd och intensitet som kan höras med en detektor. Skillnaderna är i vissa fall små och många gånger överlappar lätena mellan arterna. Göran har dock ett program på sin detektor som särskiljer de olika arterna genom deras sonogram. Vi får se hur de olika sonogrammen ser ut och efter ett par timmar känner vi oss nöjda då vi kollat in 5 utav de 19 arter som finns i Sverige.

Håll koll på våra kommande aktiviteter här och på Facebook.  Vi återupptar den populära Fjarilarnas dag och träffas på fjärilstigen söndagen den 5:e juni. Lördagen den 18:e juni ger vi oss ut att kolla efter ekoxar.  Ekoxen är Europas största skalbagge och finns i våra trakter.  Häng med!

Fladdermusspaning!

Lördag 14 maj kl.20:45-23:00

Träff: Parkeringen vid fågeltornet, Östra Styran

Hitta till fågeltornet: https://nynashamn.se/uppleva/se–gora/natur-parker-och-friluftsliv/ostra-styrans-vandringsled

Kom med på en fladdermuskväll! Göran Nyrén, känd fågelfotograf, som nu även fotograferar och tar upp ljud av fladdermöss kommer att guida. Ni kommer att få höra om fladdermusarter som finns på Södertörn, förhoppningsvis ser vi även några och vi kommer att lyssna efter dem med hjälp av ultraljudsdetektor. Förmågan att orientera med ljud, ekolokalisation, är det som gjort fladdermössen till en av de mest framgångsrika och mångskiftande däggdjursgrupperna. I Sverige finns 17 regelbundet förekommande fladdermusarter, och av dessa är 4 uppsatta på den senaste rödlistan. Varje art har sitt eget speciella läte och det är på så vis man kan skilja dem åt. Det blir spännande att se hur många arter det finns vid Östra Styran.

Kostnadsfritt, ta med fika, kläder efter väder och ultraljudsdetektor om ni har.

Kontakt: nynashamn@naturskyddsforeningen.se

Anna Evans 070 061 93 21

 

Välkomna till kretsstämman för Nynäshamns Naturskyddsförening 2022

Tisdagen den 22 mars  kl 18:30 i Equmeniakyrkan, Vikingavägen 12, Nynäshamn

Mötesdokument

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Ekonomirapport

Balansrapport

Resultatrapport

Revisorernas berättelse

GOTT NYTT ÅR!
Vi söker Natursnokledare
Under det kommande året vill vi satsa på att få fler aktiva unga i Föreningen. Att börja med vill vi gärna få igång ett gäng Natursnokar. För att göra det behöver vi någon eller några som vill vara Natursnokledare. Har du upptäckarlust och gillar att vara ute med barn? Du behöver inte vara expert, biolog eller lärare för att bli Natursnoksledare; Naturskyddsföreningen bjuder på utbildningen. Hör av dig genom att mejla nynashamn@naturskyddsforeningen.se om du är intresserad.

Foto: Anna Evans