Revskär

Revskärs naturreservat ligger i ytterskärgården, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Reservatet består av flera öar, kobbar och skär. Dit kommer man lättast med egen båt. Reservatet förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. Särskilda ordningsföreskrifter gäller där.

Mer om området kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.