Arkiv

Här kommer att finnas länkar till äldre objekt som vi har lämnat yttranden eller synpunkter på.

 

2015-07-10    Brygga på Yxlö

2014-11-17    Översiktsplan för Nynäshamn

2014-10-30    SAKAB i Stora Vika

2009-10-03    Alkärrsplan, Galleria

2009-08-16    Marsta, Stora Vika

2008-02-13    Bostäder på Torö

2006-12-28    Synpunkter på detaljplaneprogram för Nickstaviken

2006-05-17   Synpunkter på Nynäshamns kommuns förslag till Gång- och cykelplan 2006

2006-04-05   Synpunkter på förslag till detaljplan för Ristomta – Bostäder och golfbana