SAKAB i Stora Vika

Sakab AB planerar för närvarande för en eventuell ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för avfallslagring och -hantering i kalkstensbrottet i Stora Vika, inklusive en igenfyllning av den nuvarande brottsjön med avfall. NNF anser den attraktivitet som områdets höga natur- och kulturvärden ger, bland annat med en mycket uppskattad fjärilsstig, borde kunna ge underlag för mer positiva användningssätt än den nu föreslagna. En alternativ användning, i stället för Sakab:s planer, bedömer vi skulle vara mer lönsamt för naturen och samhället, och även för markägaren på lite längre sikt tack vare en ökad attraktivitet. Med anledning av Sakabs pågående samråd med myndigheter och Nynäshamns kommun har NNF skickat en skrivelse till Sakab.

se länk 2014-10-30 SYNPUNKTER på samrådshandling 2014-09-19: Verksamheter i Stora Vika kalkbrott

se länk  Synpunkter till Sakab 2014-02-19.

 

DSC_1333   DSC_1341