Värmeverket

2022-12-11

Adven i Nynäshamn AB, (tidigare Värmevärden i Nynäshamn AB) ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

Länk till våra synpunkter

2022-09-27

Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) står fast vid våra synpunkter angående Värmevärden i Nynäshamn AB (VVNAB), ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

Länk till våra synpunkter

2022-03-17

Våra synpunkter på att kraftvärmeverket vill förbränna returmaterial av plast och oljeförorenad jord.

Länk till våra synpunkter

2021-09-21

Värmevärdens ansökan om tillstånd till fortsatt och ändrad verksamhet vid kraftvärmeverket i Nynäshamn.

Länk till våra synpunkter