Politikerutfrågningar

Frågor till politiker i Nynäshamns kommun inför valen

Valet 2022

I länken nedan kan ni se de frågor NNF ställt till de politiska partierna i Nynäshamn samt deras svar

Valet 2022

 

Valet 2014

Svar från politikerna i Nynäshamns Kommun inför valet 2014  på viktiga natur- och miljöfrågor:

Se länk nedan

Svar på miljöfrågor från NNF och UF till partierna i Nynäshamns kommun_2014-08-18 

NNF’s reflektioner på politikernas svar inför valet 2014

Se länk nedan

NNFs reflektioner över partiernas svar på valenkäten 2014

 Valet 2010

Sammanställning av politikernas svar på frågor från NNF inför valet 2010

Se länk nedan

Sammanställning av partiernas svar på NNF’s valenkät_2 sep 2010

 Valet 2006

Frågor till politikerna inför valet 2006

Se länk nedan

Frågor inför valet 2006

Svar från de politiska partierna

Se länk nedan

Politikernas-svar-2006