Väggarö bergtäkt

2007-01-01

Ösmo Lastbilscentral har ansökt om att få öppna bergtäkt vid Väggarö i Sorunda. NNF anser att en allmän plan för hushållning av berg- och schaktmassor och täktverksamhet bör tas fram innan några beslut om eventuella nya täkter tas. .

NNF begär i ett yttrande 2006-06-26 att Länsstyrelsen avslår ansökan. Läs här.

NNF begär i ett yttrande 2007-01-10 att Länsstyrelsen avslår ansökan.  Läs här

Länstyrelsen godkände 2009-09-22 Nynäs-Ösmo Lastbilcentrals ansökan. NNF lämnade 2009-10-17 en överklagan till Miljödomstolen. Läs här.

Miljödomstolen avslog NNF:s överklagan 2010-10-08 och NNF överklagade till Miljööverdomstolen 2010-10-27. Läs här.