Pettsons hage

Sedan några år tillbaka hjälper NNF till med att hävda en gammal beteshage med fin hagmarks- och ängsflora. Hagen ligger vid Torp i Sorunda. Kärt barn har många namn, och hagen kallas omväxlande Björkbacken, Torps hage, Pettsons hage och Axels hage. Hävden går ut på att röja sly åtminstone en gång på våren och en gång på hösten samt ha fagning på våren och slåtter på en liten del av hagen under sensommaren. Resten av hagen betas av får under sommaren.

Björkbacken är även föremål för det pedagogiska projektet ”Först UTE sedan IT” med Naturskolan och Sunnerbyskolan som ansvariga. Du kan läsa mer om projektet på Naturskolans hemsida.

 

Slåtter 2019

En skötselplan för hagen har upprättats. Skötselplanen innehåller foton på hagen och kan därför ta en stund att ladda ned.