Slåtter 2019

Sensommarslåtter i hagen mittemot Torp

Välkomna till slåtter i Pettsons hage söndagen den 25 augusti med start kl. 10.00! Ta med lie, om ni har, räfsa och fikakorg. Om någon kan bygga en hässja och har material för detta, så vore det extra roligt. Slåttern är ett samarrangemang mellan Sorunda Hembygdsförening och Nynäshamns Naturskyddsförening.

Den hage som av många kallas Pettsons hage ligger mittemot Torp mot öster. I hagen finns en del närmast åkern som i cirka 20 år har skötts som äng genom fagning på våren (löv och kvistar räfsas bort) och slåtter på sensommaren (gräset slås och tas bort). Naturskyddsföreningen har stått för den skötseln, medan Sunnerbyskolan och Naturskolan i Nynäshamn har haft utepedagogisk verksamhet i resten av hagen, som de flesta år även har betats av får. Det här är möjligt tack vare markägarens välvilliga inställning.

Pettsons hage är värd att skötas med omsorg, eftersom här finns växter som är beroende av att markerna hålls öppna, soliga och magra, t.ex. solvända, brudbröd, darrgräs och kattfot. Att dessa växter fortfarande finns blir som ett levande minne från ängsbrukets tidevarv.

Att ha lieslåtter är också ett sätt att minnas det gamla ängsbruket. Marken i Pettsons hage är bucklig och inte enkel att slå med lie, men för växterna är det skonsamt när deras strån och stjälkar skärs av med ett vasst blad (istället för att slitas av av en gräsklippare). För detta behövs fler frivilliga krafter, särskilt som det vore bra att med tiden utvidga det parti som sköts som äng. Därför hoppas båda föreningarna på god uppslutning (och fint slåtterväder) den 25 augusti. Du kommer till hagen genom att följa Slätkärrsvägen längs Sunnerbys södra ände och sedan vika in till höger på en liten grusväg när Slätkärrsvägen böjer av mot vänster.

Lieslåtter vid Anneberg, troligen 1920- eller 1930-tal. Bilden tillhör Sorunda Hembygdsförening. Tack till Luzzi Herzog, som hittade den i föreningens bildarkiv.

Här sker fagning på våren i den del av Pettsons hage som sköts som äng och där det alltså blir slåtter den 25 augusti. Vid räfsan: Leif Branting. Bakom kameran: Tore Söderqvist.