Telegrafen-Vaktberget

Synpunkter på samrådshandling gällande detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns stad:

Naturskyddsföreningen anser på det hela taget att förslaget är bra, och om det genomförs kan det förbättra och samla ihop en utspridd bebyggelse. Vi punktar i yttrandet ner de bästa delarna ur förslaget, och vi punktar också ner det vi saknar och de brister som ändå finns. Läs mer i länken nedan.