Projektet Vingar

Fjärilarnas Marker ska lyftas med projektet Vingar
Under våren 2013 drog vi igång ett nytt projekt i Fjärilarnas Marker. Det kommer att pågå fram till september 2014 och går främst ut på göra fjärilsstigen mer attraktiv och tillgänglig och att involvera barn och ungdomar i trakten. Vi satsar bland annat på barnvänlig skyltning, utomhuspedagogik och röjningsdagar i ny tappning. Tanken är också att samarbeta med andra föreningar och verksamheter för att tillsammans hitta nya möjligheter och synergier.
Projektet är ett samarbete mellan NNF, Nynäshamns kommun och Naturskolan i Nynäshamn. Vi har beviljats 145.300 kronor av Leader Uross (Utveckla Roslagen och Stockholms Skärgård), en förening som bedriver landsbygdsutveckling inom ramen för EU:s landsbygdsprogram. I skrivandets stund väntar vi på det formella beskedet från Länsstyrelsen i Stockholms län.
Hör gärna av dig om du är nyfiken, intresserad eller har idéer som du vill dela med dig till projektledaren
(Pascale Lacroix, 073-6914747, pazlac@gmail.com).
Länkar om Projektet vingar.
Fjärilarnas marker och projektet Vingar på Nynäshamns Kommuns hemsida