Örens Naturreservat

2022

Vårt remissvar angående de nya föreskrifterna för Örens naturreservatet

Länk till vårt yttrande

2021-03-17 Nya föreskrifter för Örens Naturreservat

Länk till NNFs synpunkter, se nedan.

NNF:s yttrande om nya föreskrifter för Örens naturreservat


2008-04-17 Nya reservatsföreskrifter för Örens naturreservat.

NNF ifrågasätter starkt de tydliga inskränkningar i allemansrätten och strandskyddet som de nya föreskrifterna innebär.

Länk till NNFs synpunkter, se nedan.

Synpunkter på Beslut om nya reservatsföreskrifter för Örens naturreservat i Nynäshamns