Källberga

Naturskyddsföreningen ställer sig ytterst tveksam till detaljplaneförslaget som helhet, med klimat och andra miljöfrågor som huvudsaklig grund.

Läs NNF:s synpunkter nedan

Synpunkter dpl Källberga