Igelkotten

Igelkotten (Erinaceus europaeus)

                                                                                            Foto Christer Forsgren

Igelkotten har troligen funnits i mer än 30 miljoner år (somliga säger det är så många som 65 miljoner år) och är ett av de äldsta levande däggdjuren på jorden. Man har funnit fossil exemplar som är lika gamla som de sista dinosaurierna! Den har som vuxen mellan 5000 och 7000 taggar.  Taggarna skyddar den ifrån rovdjur och när den drar ihop sig ser den ut som en brunspräcklig, taggig boll.  Igelkotten blir 20 till 30cm lång och kan väga från 0,5 till 1,2 kg. En normal livslängd för en igelkott är från 5 år till 7 år, men den kan leva i 16 år. Den får mellan 2 till 10 ungar och 5 är vanligt i Sverige.  Igelkotten äter sniglar, daggmaskar, grodor, ormar, insekter, bär, svamp och ägg.  Den kan döda en huggorm med ett bett i nacken och kan överleva om den blir biten.

Igelkotten sover under vintern, helst i en hög med pinnar och löv. Om våren vaknar den upp, söker föda och parar sig.  Den finns både på landet och i samhället och håller helst till där det finns häckar, buskar, låga växter, ängar, mindre trädansamlingar eller döda trädstammar och ibland även ytor med grus. Den förekommer även vid kanten av lövskogar men undviker barrskogar och träsk.

Har du sett en igelkott?

Artdatabanken har bett allmänheten att rapportera om de sett igelkottar till Artportalen. Målet är att få reda på hur läget egentligen är för igelkottsstammen. Man vill få in information om både levande och döda igelkottar, det hjälper forskarna.  Vi i Nynäshamns Naturskyddsförening är också nyfikna på var de finns så mejla oss nynashamn@naturskyddsforeningen.se och berätta när och var du såg den och om den var levande eller död.

Ett sätt att kolla om det finns igelkottar är att se om det finns bajs. Igelkott bajs kallas för spillning och ser ungefär ut som en 1,5 till 5cm lång glansig mörkbrun eller svart korv som innehåller delar av baggar och insekter.  Peta bara inte i det med fingrarna eftersom igelkottar ibland har Salmonella och du kan bli sjuk.  Om du är osäker om du hittat igelkott spillning så skicka ett foto så kollar vi.

 

Igelkott spillning (ClipArt)

Skriv upp var du hittat bajset och gå tillbaka dit på kvällen.  Du får kanske hålla dig stilla en längre tid och besöka platsen flera gånger innan du har turen att se den. Ofta hör man igelkottar långt innan man ser dem.  De grymtar och flåsar något otroligt.  Om du vill fota igelkotten störs den minst om du inte använder blixt. En viltkamera eller åtelkamera är bäst och då kan du också filma igelkotten. Om du har en trädgård kan du mata igelkotten med hund eller kattmat och ge den vatten.

Läs mer om igelkotten och hur du kan hjälpa den: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-kan-du-hjalpa-den-rodlistade-igelkotten

Igelkotten är fridlyst vilket innebär att man inte får röra eller flytta den. Den är listad som nära hotad (NT) enligt Svenska rödlistan, på grund av populationsminskning. Rödlistan är en lista över arter och deras hot status i Sverige.