Apollo och Floradagen 2016

Lördagen den 16 juli arrangerade Nynäshamns Naturskyddsförening (NNF) och Botaniska Sällskapet i Stockholm (BSIS) en guidad tur runt Fjärilsstigen i Stora Vika, Nynäshamn. Ett femtiotal besökare gick den cirka tre kilometer långa stigen runt kalkstensbrottet på spaning efter fjärilar och växter.

Under promenaden så visade Jan Andersson från BSIS flera intressanta växter, exempelvis orkidéerna purpurknipprot och skogsknipprot, svartbräken, blåeld, blodnäva, kal tallört, nicktistel, säfferot och vildlin. Dessutom fick besökarna se gräset piggrör som utöver sin utbredning på Gotland endast är funnet i Stora Vika på det svenska fastlandet. Martin Olofsson från NNF berättade om hur fjärilar är beroende av växter och deras blommor: dels som föda under larvstadiet och dels som nektarresurs för de fullbildade fjärilarna. Martin släppte ut två makaonfjärilar som var uppfödda från larver och besökarna imponerades av dessa ståtliga och färgranna fjärilar när de seglade iväg över Stora Vikas marker.

Flera fjärilsarter noterades under dagen, bland annat nässelfjäril, midsommarblåvinge, mindre blåvinge, mindre tåtelsmygare, rapsfjäril, citronfjäril, skogs – eller ängsvitvinge, sandgräsfjäril, luktgräsfjäril, pärlgräsfjäril och vitgräsfjäril. Trots idogt sökande och relativt bra väder så sågs dock ingen apollofjäril – som är områdets flaggskeppsart – under den drygt fyra timmar långa vandringen runt Fjärilsstigen. En förklaring kan vara att stora delar utmed Fjärilsstigen – trots NNF:s röjningsinsatser – har vuxit igen under senare år, vilket missgynnat de för apollofjärilen så viktiga nektarväxterna. Mycket tyder på att arten nu trängts tillbaka till vägkanten utmed den stora asfaltsvägen där tillgången på exempelvis olika arter av blommande tistlar fortfarande är relativt god. Förhoppningsvis kan kanterna utmed Fjärilsstigen skötas på ett för fjärilarna mer fördelaktigt sätt i framtiden vilket skulle öka chansen att besökare får se den magnifika apollofjärilen när den seglar fram över fjärilarnas marker i Stora Vika.

Författare: Martin Olofsson – Nynäshamns Naturskyddsförening

Backvial

 

Pärlgräsfjäril fångad av en spindel

 

Purpurknipprot

 

Nicktistel

 

Makaonfjäril

 

Humlebagge

 

Silverstreckad pärlemorfjäril (Hona)

 

Silverstreckad pärlemorfjäril (Hane)

 

Deltagarna

 

Skogsknipprot

 

Piggrör

 

Foto: Leif Branting NNF