Besök till skogsriket på Södertörn (Transjön)

Översvämmade skogar är en ovanlig biotop

Översvämmade skogar är en ovanlig biotop

Söndagen den 1 maj gjorde Länsförbundets Skogsgrupp tillsammans med Nynäshamns kommuns skogsförvaltare David Eiderbrant och NNF:s Leif Branting, Martin Olofsson och Tore Söderqvist en dagslång vandring runt Transjön i gränstrakterna mellan Nynäshamns och Haninge kommuner. Runt Transjön finns en del av ett ännu relativt vidsträckt och tyst skogsrike som är lättåtkomligt via Hemfosa och Segersängs pendeltågsstationer. Stora delar av skogsriket ägs av Nynäshamns och Haninge kommuner.

Vi följde först Sörmlandsleden norrut från P-platsen vid Skogstorp strax väster om Hemfosa. Leden går här öster om Transjön. Norr om Transjön lämnade vi Sörmlandsleden, tog oss över Tranmossen och sedan längs Transjöns östra sida tillbaka till Hemfosa. Under vandringen fick vi ta del av många av skogsrikets underriken, till exempel böljande mjuka mossriken i fuktig och ofta över hundraårig granskog, Tranmossens starkt doftande skvattramrike, och ett bäverrike skapat av ett skolexempel på ståtligt bäverdämme norr om Transjön. Dämmet har höjt Transjöns vattenyta med ca 80 centimeter och utvidgat vissa av myrmarkerna runt sjön till översvämmad skogsmark som fick deltagarna att tänka på bilder från Bialowieza-skogarna i gränstrakterna mellan Polen och Belarus.

På grund av det ständigt småkuperade landskapet är variationen i biotoper mycket stor, vilket gör att en vandrare aldrig vet vad som väntar runt hörnet. Några trevliga arter som dök upp under vandringen var några jordstjärnor som stod kvar vid en tall sedan i höstas, talltickor på en ståtlig tall nära Transjöns norra ände, vätteros och gullpudra bjöd på rosa respektive gult färgstänk och många kvistar som färgats ärggrönt av grönskålens mycel (fruktkroppar såg vi också).

Deltagarna var fullkomligt eniga om de höga rekreations- och naturvärdena, och att de borde uppmärksammas mer. Vi talade om ytterligare en utflykt under sommaren för att komplettera dagens vandring med mer dokumentation i bild och text för att hjälpa till att kommunicera de höga värdena.

/Tore Söderqvist

 

Här korsar Sörmlandsleden vägen som går till Hemfosa

 

Grönskål är en svamp som växer på murken ved, Svampens mycel ("rötter") färgar veden intensivt grön

Grönskål är en svamp som växer på murken ved, Svampens mycel (”rötter”) färgar veden intensivt grön

 

Obekant mossa

Obekant mossa

 

Obekant mossa

Obekant mossa

 

Särskilt vid Transjöns nordöstra sida finns gott om död ved i skogen. Viktigt för den biologiska mångfalden, bl.a. för svampar och insekter

Särskilt vid Transjöns nordöstra sida finns gott om död ved i skogen. Viktigt för den biologiska mångfalden, bl.a. för svampar och insekter

 

 

Klibbticka på granstam

Klibbticka på granstam

 

Exkursionsdeltagarna i mossrik granskog

Exkursionsdeltagarna i mossrik granskog

 

Jordstjärnor är svampar som är signalarter

Jordstjärnor är svampar som är signalarter

 

Här hittade vi något att titta närmare på

Här hittade vi något att titta närmare på

 

Matpaus på högt berg nordost om Transjön

Matpaus på högt berg nordost om Transjön

 

Naturen runt Transjön är mycket omväxlande, ibland går berget i dagen och det blir hällmarker med mycket tall

Naturen runt Transjön är mycket omväxlande, ibland går berget i dagen och det blir hällmarker med mycket tall

 

Så här ser det ut när mossor "blommar", dvs. de har bildat sporkapslar som sprider sporer ( mossornas "frön")

Så här ser det ut när mossor ”blommar”, dvs. de har bildat sporkapslar som sprider sporer ( mossornas ”frön”)

 

Foto: Leif Branting

Framåt marsch i skogen nordöst om Transjön

 

Hackspetthål ?

 

I mossarnas rike

I mossarnas rike

 

Transjöns norra ände

Transjöns norra ände

 

Det fanns gott om stenmurklor i skogen

Det fanns gott om stenmurklor i skogen

 

Vätteros - en vacker parasit på bl.a. hassel

Vätteros – en vacker parasit på bl.a. hassel

 

Antagligen en asp ticka

Antagligen en asp ticka

 

Mer död ved i skogen

Mer död ved i skogen

 

Tickor på dött träd

Tickor på dött träd

 

Skvattram fyllde mossen med väldoft

Skvattram fyllde mossen med väldoft

 

I närheten av fördämningen har bävrarna gott om mat. Asp tillhör favoritfödan

I närheten av fördämningen har bävrarna gott om mat. Asp tillhör favoritfödan

 

Vi letade oss fram till den imponerande fördämningen som bävrarna har byggt och som höjt Transjöns yta med ca 80 cm.

 

Vackert vatten

Vackert vatten

 

David Eiderbrant vid bäverdämmet

David Eiderbrant vid bäverdämmet

 

Bäverdämmet Foto Martin Olofsson

Bäverdämmet
Foto Martin Olofsson

 

Inte långt från bäverdämmet fanns en synnerligen grov asp, som inbjöd till trädkramning

Inte långt från bäverdämmet fanns en synnerligen grov asp, som inbjöd till trädkramning

 

 

Två knipor lyfter från Transjön

 

 

På torrare mark övergår mossornas rike till lavarnas rike

På torrare mark övergår mossornas rike till lavarnas rike

 

Fönsterlav

Fönsterlav

 

Himmelsk skägglav

Himmelsk skägglav

Martin Olofsson hittar en ”mustaschlav”

 

Ticka på björk

Ticka på björk

 

Leif Branting gör paus i sitt fotograferande och blir själv motiv. Foto: Martin Olofsson

Leif Branting gör paus i sitt fotograferande och blir själv motiv.
Foto: Martin Olofsson

 

Skogsriket nås bekvämt genom en kort promenad frå n Hemfosa station

Skogsriket nås bekvämt genom en kort promenad från Hemfosa station

 

Foto: Leif Branting, om inte annan fotograf indikerats under resp. foto