UTVECKLA STORA VIKA MED NATUR OCH KULTUR — INTE AVFALL!

Sakab AB planerar för närvarande för en eventuell ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för avfallslagring och -hantering i kalkstensbrottet i Stora Vika, inklusive en igenfyllning av den nuvarande brottsjön med avfall. NNF anser den attraktivitet som områdets höga natur- och kulturvärden ger, bland annat med en mycket uppskattad fjärilsstig, borde kunna ge underlag […]

Läs mer

Ny hemsida

Naturskyddsföreningen har bytt verktyg för att göra hemsidor och kommer att stänga den gamla hemsidan snart (Februari 2014) och vi i Nynäshamns Naturskyddsförening har precis börjat att bygga upp den nya sidan. Vi kommer nu under vintern att lägga in en del saker från den gamla hemsidan. 2014-02-02

Läs mer