UTVECKLA STORA VIKA MED NATUR OCH KULTUR — INTE AVFALL!

Sakab AB planerar för närvarande för en eventuell ansökan till Mark- och miljödomstolen om tillstånd för avfallslagring och -hantering i kalkstensbrottet i Stora Vika, inklusive en igenfyllning av den nuvarande brottsjön med avfall. NNF anser den attraktivitet som områdets höga natur- och kulturvärden ger, bland annat med en mycket uppskattad fjärilsstig, borde kunna ge underlag […]

Läs mer