Aktuellt

2016-05-24

Besök till skogsriket på Södertörn.

Stort och tyst och vackert!

Foto: Leif Branting

Naturkunnigt folk på spaning i skogsmiljö i trakterna av södra Haninge och norra Nynäshamn.

Läs och titta!

2016-05-02

Föreningen uppmärksammar NCC på nedanstående problem.

Läs våra synpunkter här

2016-04-29

Uttalande om Högsta Domstolens avslag på Naturskyddsföreningen i Nynäshamns ansökan om prövningstillstånd gällande Norviks storhamn.

Föreningens ordförande Eva Dannstedt Branting säger ”Det känns allt lite svårt att acceptera domen. Vi har så många nya argument som gäller vattenkvaliteten i Östersjön, och som borde lett till att HD velat pröva dem.”

Vattnet i Östersjön kommer nu att försämras ytterligare, naturen kring Norvik sprängas bort och hela udden försvinner som rekreationsområde.

Vill du läsa hela uttalandet klicka här

2016-04-24

Årets fagning i Pettsons hage nu avklarad.

Tre tappra lövräfsare ställde upp i 2 plusgrader och räfsade hagen som är på ca 500 kvm.

????????????????????????????????????

Martin och Tore i farten

????????????????????????????????????

Letar växter

2016-04-19

Fagning i Pettsons hage söndag 24 april kl. 10:30

Pettsons hage/Björkbacken, Torp, Sorunda,

 

Fagning Foto: Leif Branting

Kom och hjälp till att räfsa bort löv från ängen i Pettsons hage – varje litet handtag för att gynna den fina floran i hagen är välkommet! Hagen gränsar mot åkern. Följ Slätkärrsvägen och vik in till höger på en liten grusväg. Medtag matsäck, och ta även gärna med en räfsa. Upplysningar: Leif Branting (leif.branting@gmail.com,  0722 044 057).

2016-04-12

Grodorna på väg över vägarna

Nynäshamns Naturskyddsförening uppmanar:   Akta grodorna!

Så här års, alldeles nu, vandrar grodorna från sina vintervisten till en lekplats med vattenanknytning. De tar sig fram bortåt kvällen. På många ställen måste de ta sig över en biltrafikerad väg. Där blir de överkörda, förstås.

Foto: Leif Branting

Foto: Leif Branting

För att hjälpa grodorna att klara sig helskinnade till parningen sätter vi nu ut mindre varningsskyltar vid vägkanten där vi vet att många grodor passerar. Detta görs bara för att uppmärksamma grodvänner på att de kan lämna grodorna företräde!

Naturskyddsföreningen tar mycket gärna emot tips på var det finns lite större grodpassager här i Nynäshamns kommun, när vi får dessa tips rycker vi ut med en skylt!

Man kan ringa ordförande direkt 070 303 1948 eller mejla: nynashamn@naturskyddsforeningen.se.

Eva Dannstedt Branting

Ordförande Naturskyddsföreningen Nynäshamn

2016-03-21

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

FOTO (tussilago):Gert Olsson/Scandinav

FOTO (tussilago):Gert Olsson/Scandinav

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförädrningens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren  SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket

info@naturenskalender.se eller   maria.lundgren@slu.se

2016-03-11

Referat från Nynäshamns Naturskyddsföreningens kretsstämma 2016

Onsdagen den 9 mars hölls kretsstämman i NSS lokaler på Strandvägen. Kvällen inleddes med att kommunalrådet Anna Ljungdell höll ett litet anförande om hennes besök vid Klimatmötet i Paris för några månader sedan. Hon skulle överväga att ingå i ”Compact of Mayers”, ett globalt åtagande av städer (och företag) för att förverkliga Paris-avtalet. Publiken ställde frågor och kom med synpunkter. Naturskyddsföreningen kommer då och då att påminna kommunalrådet om detta halva löfte att få något konkret gjort.

Själva kretsstämman följde sedvanliga procedurer, som att styrelsen beviljades ansvarfrihet, och att en ny styrelse valdes. Denna stämma valde många nya krafter och kompetenser till styrelsen, men som ordförande kvarstår Eva Dannstedt Branting, inte helt ny. Övriga ordinarie ledamöter är nu Leif Branting, Mona Naeslund och Martin Olofsson. Till suppleanter valdes Elisabeth Blomberg och Lena Anderfelt.

Kratsen har nyligen skickat ur en enkät till alla ca 650 medlemmar, vilket resulterat i att många förmågor anmält sitt intresse för att delta aktivt i olika delar av kretsens verksamhet. Det kan gälla biologisk mångfald, samhällsplanering eller att hjälpa till vid våra aktiviteter.  Det var bland dessa intresseanmälningar vi hittade hälften av den nu valda styrelsen.

Den som refererade heter Leif Branting

8B2_8213-1 8B2_8217-1

2016-03-03

Kretsstämma (Årsmöte) i Nynäshamns Naturskyddsförening den 9 mars.

Nynäshamns Naturskyddsförening håller Kretsstämma (Årsmöte) onsdagen den 9 mars 18:30 i Nynäshamns Segelsällskaps lokaler på Strandvägen i Nynäshamn.

Kommunalrådet Anna Ljungdell (S) inleder 18:00 med information från klimatmötet i Paris.

Alla medlemmar och andra intresserade hälsas välkomna.

2016-02-03

Vilseledande TT-nyhet om ekomat

Tidningar över hela landet har under helgen spridit TT-nyheten att ekologisk mat inte är bättre för vare sig hälsa eller miljö. Men nyheten är helt vilseledande, då den forskningsstudien som media hänvisar till visar på motsatsen. Ekologiskt jordbruk bidrar positivt till samhällsnyttan inom miljö, hälsa och biologisk mångfald.

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/vilseledande-nyhet-om-ekomat

2016-01-26

Norvikdomen överklagad till Högsta domstolen

Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholms län skickade i fredags 22/1 in sina överklaganden av Miljööverdomstolens dom av den 30 oktober 2015.

Föreningarna ansöker om prövningstillstånd, dvs att Högsta domstolen överhuvudtaget skall medge prövning av den senaste domen gällande anläggande och drift av en storhamn i Norvik, Nynäshamn.

De huvudsakliga skälen gäller vattenfrågor längs kusten i Nynäshamn, och krav på trafiksäkerhetsåtgärder för väg 225.

Se själva överklagan här

2016-01-04

Speciellt till dig som är medlem i Nynäshamns Naturskyddsförening!

Nu så här första veckan på året 2016 kommer alla medlemmar i Nynäshamns Naturskyddsförening få ett brev på posten som innehåller ett frågeformulär. Styrelsen vill mycket gärna få svar på de frågor vi ställer, och blir glada över varje svar!

Ett introduktionsbrev motiverar vår förfrågan, du som vill läsa det kan klicka här.

Själva frågeformuläret kommer upp om du klickar här.

Du kan svara enkelt genom att bocka eller inte i rutan vid varje fråga. Du som ger ett svar som föranleder ett svar från styrelsen, kommer att få det. Fråga 7 ger utrymme för lite mer fri text.

2015-11-12

Pressmeddelande angående Norvikdomen i Svea Hovrätt

Nynäshamns Naturskyddsförening har beslutat överklaga Svea Hovrätts senaste dom om storhamnbygge på Norvik! I ett pressmeddelande uttrycker vi missnöje över domslutet i stort, men pekar på framgången vad gäller transportvillkoren. Vi anser att Nynäshamns kommun borde skämmas över att inte ha medverkat för att begränsa den stora miljöförstöringen som orsakas av bygge och drift av storhamnen.

Läs pressmeddelandet här:  Pressmeddelande angående Norvikdomen 2015

2015-10-12

Röj för Fjärilarna i Stora Vika

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Här arbetar volontärer för att göra Fjärilsängen vid kalkstensbrottet i Stora Vika ljusare. Fjärilarna och Naturskyddsföreningen tackar för hjälpen! Foto: Leif Branting.

Fjärilsstigen i Stora Vika har blivit ett uppskattat besöksmål i kommunen. Den går genom markerna runt kalkstensbrottet, där man kan njuta av mångfald av både fjärilar och växter. Den rika mångfalden av växter behövs, eftersom olika fjärilsarter är knutna till olika växter som uppväxtplats för fjärilslarver. Exempelvis är apollofjärilens larver beroende av kärleksört och vit fetknopp, och många blåvingar är beroende av getväppling och käringtand. Även de fullbildade fjärilarna är beroende av blommor eftersom fjärilarnas föda är den nektar som blommorna ger.

Många av de växter som fjärilarna behöver gynnas av sol och värme. Därför behövs naturvårdsinsatser runt kalkstensbrottet för att göra de omgivande hällmarkerna mer öppna, till exempel genom att ta bort uppväxande björksly. Nynäshamns Naturskyddsförening har under många år bidragit till sådan naturvård, och lördagen den 10 oktober var det dags igen. I strålande solsken samlades åtta naturvårdsvolontärer för att ta bort sly med hjälp av grensaxar och sågar.

Först rensades Fjärilsängen väster om brottet från sly. Tack vare det soliga läget växer här mycket getväppling, vilket syns på sommaren genom att det är rikt med olika blåvingar. Efter ett par timmars arbete var det dags för picknick. Från utflyktsbordet som står nära brottets kant hade alla en fin utsikt över det spektakulära brottet och dess medelhavsliknande färger. Dagens insatser avslutades med en timmes arbete på hällmarkerna söder om brottet. Där har naturvården bland annat lett till ökande mattor av kattfot, och därmed till en ökad chans för kattfotsberoende fjärilsarter som kattfotfjädermott och leverplattmal att överleva och frodas. /Tore Söderqvist

___________________________________________

NNF:s synpunkter på förslag detaljplan Källberga

Naturskyddsföreningen ställer sig ytterst tveksam till detaljplaneförslaget som helhet, med klimat- och andra miljöfrågor som huvudsaklig grund. Läs mer i länken nedan

Synpunkter dpl Källberga


 

Röjning i Fjärilarnas marker: Lördag 10 oktober:

Samling strax efter 10.30 vid Fjärilsstigens start, dvs. vid infarten till gamla cementfabriken i Stora Vika. Vi går upp till Fjärilsängen och tar bort småsly som kommit upp. På så sätt får de växter som fjärilarna lever av tillräckligt med ljus. Sedan har vi picknick, så ta med matsäck. Ta gärna även med såg eller grensax. Om du åker buss kan du ta 848 från Nynäshamns station 10.18, gå av vid hållplatsen Stora Vika 10.35. Upplysningar: Tore Söderqvist (076-2475796).

blomma-1


NNF:s synpunkter på detaljplan Telegrafen-Vaktberget

Synpunkter på samrådshandling gällande detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamns stad:
Naturskyddsföreningen anser på det hela taget att förslaget är bra, och om det genomförs kan det förbättra och samla ihop en utspridd bebyggelse. Vi punktar i yttrandet ner de bästa delarna ur förslaget, och vi punktar också ner det vi saknar och de brister som ändå finns. Läs mer i länken nedan.

NNF visade upp sig på Skärgårdsdagen!

????????????????????????????????????

Som bilderna visar hade lokalföreningen en mycket grön monter att lysa upp med nu i lördags. Upplysning var just vad vi hade att erbjuda, dels i samspråk, dels i små broschyrer. Passerande
allmänhet fick se att vi finns. Och över alltihopa lyste moder sol! ????????????????????????????????????Deltagandet gav mersmak inför kommande Skärgårdsdagar, och kanske andra tillställningar där vi kan visa upp oss.

______________________________________________________________________

Skärgårdsdagen i Nynäshamn lördagen den 29 augusti

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn finns på plats under skärgårdsdagen i morgon lördag den 29 augusti i Gästhamnen, från 10:00 till 16:00! Passa på att skaffa information om oss och vad vi vill; kika i broschyrer och prata med oss. Vi blir mycket glada om du tittar förbi; håll utkik efter en grön flagga med falk symbolen!

Eva Dannstedt Branting, ordförande

070 303 1948

_______________________________________________________________________

Slåtter i Pettsons Hage

Datum för sensommarslåtter i Pettsons Hage är nu bestämt till tisdagen den 1:a september klockan 18:00-19:30.

Sunnerbyskolan bjuder in barn och föräldrar, men alla är förstås välkomna, slipa lien och kom och hjälp till.

????????????????????????????????????

_______________________________________________________________________

Om Vikas fjärilar och växter

På torsdag, den 30 juli, är det dags för sommarens sista temadag på Sorunda hembygdsförening.  Då gästas Fattigstugan av Tore Söderqvist från Nynäshamns Naturskyddsförening.
Han är en av eldsjälarna bakom Fjärilsstigen i Stora Vika och kommer för att berätta om växtligheten och fjärilarna i den mycket speciella miljön runt kalkbrottet. Temadagen startar klockan 14 och arrangeras i samarbete mellan Sorunda Hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan. Att komma och lyssna på Tore är gratis.

Fjäril

______________________________________________________________________

Från Fjärilarnas Helg 2015, en lyckad tillställning!

För 8:e året i rad har arrangemanget genomförts, med lika stort deltagande varje år, och det har blivit en natur- och kulturtradition i Stora Vika, Sorunda.

Nu i helgen som varit, 13-14 juni, anordnades alltså två dagars guidning i trakterna kring Fjärilsstigen, runt kalkbrottet i Stora Vika, Sorunda. Det fanns en tur för vuxna och en tur för barn. Under lördagen samlades uppåt 100 stora och små för att till en början lyssna på Nynäshamns Naturskyddsförenings ordförande Eva Dannstedt Branting prata om det för människans livsviktiga samspelet mellan små djur och växter. Maria Landin, kulturantikvarie i Nynäshamns kommun, berättade om det historiska Stora Vika och kalkbrottet. Göran Palmqvist, fjärilsexpert, ledde den ”vuxna” delen av promenaden och Robert Lättman-Masch från Naturskolan tog med sig de många nyfikna barnen på en egen runda. Han hade minst sagt fullt upp att svara på alla frågor som barnen ställde.

Tore Söderquist (NNF) höll i alla trådar.

Vädret var perfekt för människor, fjärilar och småkryp under lördagen. Däremot var väderprognoserna för söndagen sämre, vilket medförde att endast ett fåtal entusiaster dök upp. Denna dag, söndagen, ingick också i ”de vilda blommornas dag”. Från Naturskolan deltog på söndagen Mats Wejdmark.

Invigningstal av Ordförande Eva Dannstedt Branting

Invigningstal av Ordförande Eva Dannstedt Branting

Här börjar vandringern mot kalkbrottet och fjärilsstigen

Här börjar vandringern mot kalkbrottet och fjärilsstigen

Gul Fetknopp Foto: Sven-Olov Andersson

Gul Fetknopp Foto: Sven-Olov Andersson

Fyrfläckig trollslända Foto: Sven-Olof Andersson

Fyrfläckig trollslända Foto: Sven-Olof Andersson

 

 

_______________________________________________________________________